Služby

Čemu se věnujeme

 • Ošetření poúrazových a pooperačních stavů
 • Napravení poruch motorického vývoje dětí
 • Stimulaci opožděného motorického vývoje zdravých dětí
 • Terapii skolióz dětí i dospělých
 • Odstranění funkční ženské sterility
 • Terapii vadného držení těla dětí i dospělých
 • Ošetření veškerých bolestivých stavů pohybového aparátu (bolestí zad, úponů a šlach svalů, natažených svalů, vazů, ...)
 • Zlepšení respiračních obtíží
 • Kondičnímu tréninku pro pacienty s poruchami rovnováhy: amputace, Parkinsonova choroba, mozečkový syndrom, ...

Používáme tyto metody

 • Specializovaný kineziologický rozbor
 • Měkké a mobilizační techniky dle Lewita
 • Vyšetření a ošetření reflexních změn dle Travellové a Simonse
 • Vojtova reflexní lokomoce, terapie dětí
 • Bobath koncept
 • Metoda McKenzie
 • Spirální dynamika
 • Metoda Mojžíšové: terapie ženské funkční sterility, segmentové mobilizace páteře a žeber
 • Cvičení dle Schrottové
 • Cvičení s velkými míči
 • Cvičení s pružnými pásy TheraBand
 • SM systém
 • Míčkování
 • Senzomotorická stimulace
 • Metoda Brunkow
 • Metoda Čápové
 • LTV TerapiMaster metodou Neurac
 • Aktivní, pasivní metody cvičení
 • Instruktáž vhodné autoterapie pro domácí účely
 • Tejpování pružnými i pevnými tejpy (kinesiotaping)
 • Konzultace

Co Vám nabídneme

 • Individuální terapii pod odborným vedením zkušených a příjemných fyzioterapeutek, pouze na objednání
 • Samostatné oddělení fyzikální terapie (elektroléčba, magnetoterapie, ultrazvuk, kombinovaná terapie, laser, přístrojová lymfodrenáž horních i dolních končetin), zde Vás ošetříme i bez objednání. Pokud se Vám ale nechce čekat, zavolejte nám a domluvíme Vám volný termín